מעבדה הנה מקום המספק תנאים מבוקרים, המאפשרים מחקר וניסויים מדעיים.

מעבדות משמשות בעיקר בחקר מדעי הטבע והחיים והן נפוצות גם בתחום הרפואה, כאשר נדרשות בדיקות קליניות או פיתוח מוצרים רפואיים. מעבדות עשויות לאכלס בעלי חיים לטובת ניסויים פר-קליניים.

המעבדות ממוקמות על פי רוב באוניברסיטאות ובמוסדות מחקר, בבתי חולים, בחברות ובמפעלים.

מעבדות, מעצם פעילותן השוטפת, הנן בסכנת חשיפה רבה לזיהומים מיקרוביאליים, העשויים לפגוע בצוות העובדים או באיכות תוצאות הבדיקות המבוצעות.

אתגר מרכזי בחיטוי המעבדה הנו הטיפול בציוד המעבדה. ציוד זה מכיל מגוון רחב של מכשור יקר ורגיש אשר אותו יש לחטא מחד ומאידך להמנע מפגיעה בי.

בנוסף, מכילות המעבדות ריהוט וציוד משרדי כגון ארונות משרד רגילים, שולחנות עבודה, ניירת וקירות צבועים העשויים להיות מושפעים מאוד מבחירה לא נכונה בשיטת החיטוי.

היות תהליך החיטוי בעזרת מערכות VHP, תהליך חיטוי יבש וללא קונדנסציה, ממזערת את הסכנה לפגיעות במבנה וציוד המעבדה ביחס לחומרי מבנה ולציוד הנפוצים במעבדות, בהשוואה לשיטות זמינות אחרות.

יעילות טכנולוגיית ה- VHP מאפשרת וידוא של יעילות החיטוי לאחר תהליך החיטוי. זאת, על מנת לאפשר בטחון כי המקום ונקי מזיהומים מיקרוביאליים ברמה של 6 לוגים (6 Log Reduction)