מנדפים ביולוגיים הם אמצעי בידוד במעבדה הביולוגית, המיועדים למניעת חשיפה לגורמים מזהמים ומדבקים וכן לחומרים רעילים. מטרתם של המנדפים הביולוגים הנה לספק תנאי עבודה סטריליים בעת ביצוע העבודה/המחקר.

זרימת האוויר החוצה ובחזרה לתוך המנדף נעשית דרך מסנן (HEPA (High  Efficiency Particulate Air תקני, אשר הנו יעיל לעצירת חלקיקים בקוטר של 0.3 מיקרון ואף פחות מכך, ברמת סינון של 99.97% לפחות.
3 סוגים שונים של מנדפים ביולוגיים ( Class I, II Type A, II Type B, III) הנם כאלה המספקים הגנה לעובד ללא משטח עבודה סטרילי, מנדפים המספקים שטח עבודה סטרילי ללא הגנה לעובד וכאלה המספקים הן שטח סטרילי והן הגנה. ההבדל בין סוגי המנדפים השונים נגזר ממטרתם השונה אשר לפיה נקבע מבנה המנדף (סגור, פתוח, עם או בלי כפפות), זרימת האוויר והאוורור שבמנדף וכן כמות המסננים (HEPA Filters) המותקנים בהם: (מסנן אחד או שני מסננים).

את חיבור מערכת ה- VHP למנדף, לטובת תהליך החיטוי שלו ניתן לבצע באופן שוטף, כחלק מסדר העבודה הקבוע עם המנדף (במיוחד במנדף Class III המוגדר 'איזולטור'). לחילופין ניתן לבצע הליך זה טרם החלפת מסנני HEPA, על מנת למנוע פיזור מזהמים מיקרוביאליים בתוך חלל החדר/מעבדה. הכנת המנדף לחיטוי נעשית ע"י חיבור צינורות כניסה ויציאה של גז  ה- VHP לאזורים ספציפים במנדף. לאטימת המנדף, יהיה שימוש בניילונים, כאשר אחד מן הצינורות יחובר דרכם והשני יחובר בנקודה אשר ממוקמת מעל בית המסננים. זאת, על מנת לחשוף אותם באופן מירבי לחומר החיטוי באזור קריטי זה.

תהליך החיטוי והניטרול של ה- H2O2 יבוצע כולו תוך סירקולציה בין מערכת ה- VHP למנדף עצמו.

משך תהליך מלא עשוי להיות בין שעה לשעתיים וחצי, כתלות בנפח המנדף ובמבנהו. במשך זמן פעולה זה, ניתן להגיע עד לרמת חיטוי של  Log Reduction  6 (סטריליזציה).