Bio-Decontamination Services using STERIS dry Vaporized Hydrogen Peroxide patented technology


Dry Process

Valid Decontamination process

Environmental Friendly

Material Compatible

חברת STERIS

STERIS הינו קונצרן בינלאומי הפעיל בתחומים שונים הקשורים באספקה של טכנולוגיות וציוד למפעלי תרופות, ביוטכנולוגיה, בתי חולים ומעבדות. כמו כן STERIS הינו ספק של שירותי עיקור ב- ETO, GAMMA ו- VHP. החברה פיתחה את טכנולוגיית ה- VHP בשנות ה- 90 ומחזיקה מספר פטנטים עולמיים הקשורים לטכנולוגיה זאת. הפטנט העיקרי שביניהם הוא השימוש ב- H2O2 בריכוז של 35% כגז ללא קודנסציה (תהליך יבש) אשר איתו ניתן להגיע ל- 6Log Reduction.


לכל שאלה או פנייה נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת


צור קשר