בתי חולים ואמבולנסים הנם בחשיפה ורגישות גבוהים במיוחד לזיהומים מיקרוביאליים. זאת בין השאר, עקב מגוון האוכלוסיות אשר חלקן מוגדרות כבעלות סיכון זיהומי גבוה:

  • אוכלוסיות חולות במגוון רחב של מחלות אשר מבקרים / מתאשפזים בבית החולים

  • אוכלוסיות רגישות למחלות וזיהומים: חולי סרטן, תינוקות ופגים, זקנים, מנותחים, פגועי תאונות אשר להם פצעים פתוחים וכדומה

  • אוכלוסיות מבקרים רגילות העשויות להביא עמן זיהומים לאזור בית החולים מחד ומאידך הנן חשופות לזיהומים המצויים בבית החולים

  • צוות העובדים בבתי החולים: אחיות, מנתחים, רופאים, אנשי מעבדה וכן הלאה

אתגרים נוספים בחיטוי בתי החולים הינם: מעבר לתנועה שוטפת של אנשים וציוד הכולל אזורים גדולים לחיטוי, הצורך בחיטוי מערכות אוורור ומיזוג אוויר גדולות ומשותפות, חשיפתם הרבה של אזורים גדולים לחוץ ולמבקרים, מפגעים סביבתיים כגון חרקים ובעלי חיים. כמו כן, במקרים רבים ישנו חוסר תקציבי בטיפול בבעיית המזהמים.

לפי נתונים מהספרות בתחום, זיהומים מיקרוביאליים, אשר מקורם בבתי חולים עצמם, אחריאים למקי פטריה מרובים של חולים, עובדים ואף מבקרים

שיטת החיטוי ע"י מערכות VHP יכולה לשמש כשיטת חיטוי ומניעת זיהומים, באזורים המוגדרים כמועדים לפורענות (כגון חדרי ניתוח, פגיות, מעבדות, אמבולנסים וכדומה).בנוסף המערכת מתאימה לתעלות מיזוג אוויר או במקרי חירום לאזורים ספציפיים אחרים אשר לגביהם ידוע כי ישנו זיהום או חשש לזיהום מסכן חיים.